Naantalin Kirjajuhlat_logo_vaaka

Teema 2023

Naantalin Kirjajuhlien kesän 2023 teemana on "luovuus ja selviytyminen".

Erityisen luovat ihmiset katsovat maailmaa ainutlaatuisen linssin läpi. Luovissa ammateissa nämä yksilöt avaavat myös yleisölle mahdollisuuden käsitellä asioita uudella tavalla. Hyvän esityksen nähtyään ihminen on kuin uudesti syntynyt ja tuon hetken voima voi kantaa läpi koko elämän.

Jokaisessa meissä on luovuutta. Yksi luovuuden määritelmä onkin, että ”luovuus on ihmisen kykyä luoda jotain uutta; se on kyky rikkoa vanhoja ja tuttuja ajatusprosesseja ja koostaa palasista uusia ideoita.” Entä voiko luovuutta opetella? Filosofi Lauri Järvilehto vastaa, että ”kyllä voi, sillä luovuus on yksinkertaisesti vain kykyä toimia uudella tavalla” ja hän väittääkin, että ero tavallisen duunarin ja Da Vincin luovan nerouden välillä ei ole ensisijaisesti geneettinen, vaan metodinen.

Luovuus on ihmiselle kehittynyt voima ja kyky, joka on mahdollistanut selviytymisen. Hengissä selviäminen on edellyttänyt tilanteiden, asioiden, ongelmien ja mahdollisuuksien tunnistamista ja analysointia. Ongelmanratkaisu sekä sopeutuminen ja muuntautuminen alati vaihteleviin olosuhteisiin ja ympäristön muutoksiin on selviytymisen perusta. Kun kaikkiin asioihin ei ole mahdollista reagoida toistuvasti samalla tavoin, on ollut tarpeen kehittyä toimimaan tilanteen edellyttävällä tavalla sopeutuen – luovasti.

Modernin aikakauden luova ongelmanratkaisu on perustunut kirjoitettuun ja luettuun tekstiin. Tieto on rakentunut tiedon päälle jalostuen ja syventyen ja se on ollut yhä laajemmin kaikkien saavutettavissa. Mutta miten käy luovan ongelmanratkaisun ajassamme, kun jo kovin monien aikuistenkin lukemiseen ennen käyttämän ajan ovat vieneet älylaitteet. Kaventuneen sanavaraston voi ehkä korvata tekoäly, joka jatkossa kirjoittaa esseet ja luennot, mutta kuinka TikTok-videoiden katselun pohjalta sujuu luova ongelmanratkaisu?

Ajassamme iso haaste on myös koko kulttuurialan alasajo, mikä on tie kokonaisen kansakunnan tyhmistämiseen. Onneksi me jokainen pystymme vaikuttamaan, ettei näin käy ostamalla kirjoja, käymällä teattereissa ja konserteissa ja osallistumalla monipuolisesti erilaisiin kulttuuritapahtumiin.

 

Lämpimästi tervetuloa Naantalin Kirjajuhlille!

Katri Tuominen,
ohjelmajohtaja