Anna-Riikka Carlson
Markus Leikola
Jyrki Kiiskinen
Ulla-Maija Paavilainen
Tommi Korpela
Satu-Tuuli Karhu
Sinikka Sokka
Edu Kettunen
Heli Laaksonen
Merja Larivaara
Hissu Hietalahti
Elina Knihtilä
Petri Tamminen
eero-ojanen.jpg
Eero Ojanen
Kyösti Mäkimattila
Tapio Koivukari
Matti Seppänen
Marja Kangas
Nina Honkanen
Päivi Kosonen
Marko Lamberg
Reijo Mäki
Roope Lipasti
Kaisa Nummela
Kari-Pekka Toivonen
Minna Martin
Satu Roos
Harri Ahonen
Antti Rönkä
Anna Hanski
Jake Nyman
Kristiina Vuori
Teemu Aromaa
Hannu-Pekka Björkman
Tommi Uschanov
Vaakku
Janus Hanski
Jouni Mutanen
Tapio Lehtinen
Alice Martin
Mika Kuokkanen
Minna Lindgren
Freeman
Patricia G. Bértenyi
Ari Pusa
Anja-Erämaja.jpg
Anja Erämaja
Tuula%20Vainikainen_edited.jpg
Tuula Vainikainen
Aada Ala-Tala
Petra Saariranta

© 2020 Naantalin Kirjajuhlat, pidätämme oikeudet muutoksiin.

Vuoden 2021 ohjelma julkaistaan keväällä 2021.